Szczecin, 21 czerwca 2017

Pomnik Czynu Polaków, Park Kasprowicza

Godzina 18:00

Przemarsz i pikieta siedziby Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Spotykamy się pod Pomnikiem Czynu Polaków na Jasnych Błoniach w Szczecinie i maszerujemy (0,5km) pod siedzibę RDLP. Tam pikietujemy głośno sprzeciwiając się niszczycielskiej polityce eksploatacji najcenniejszych polskich lasów.

WYDARZENIE NA FB: https://www.facebook.com/events/287544188377436

Udostępniajcie! Zapraszajcie znajomych! Niech Minister Szyszko oraz władze Lasów Państwowych usłyszą nasz głos!

Walec ministra Szyszki ruszył także na Puszczę Bukową. Z początkiem roku Lasy Państwowe ogłosiły nowy Plan Urządzenia Lasu zakładający zwiększenie wycinki i rezygnację z wielu dotychczasowych działan ochronnych. Aktualnie administracja ministra Szyszki bierze się za osłabienie zasad Natura 2000 „Wzgórza Bukowe” – odrzucono kluczowe uwagi społeczeństwa. RDOŚ w porozumieniu z Lasami Państwowymi ogłosiła projekt zmiany PZO „Wzgórza Bukowe”.

„Takim organizacjom jak nasza w ramach konsultacji roboczych dano tylko pięć dni na przedstawienie uwag do projektu. To kpina, bo sami nad dokumentem pracowali ok. 2 lata…”

„Projekt ostro skrytykowała m.in. autorka Księgi Puszczy Bukowej, do niedawna pracownik RDOŚ, Grażyna Domian…
„Uważam za niezwykle żenujące wprowadzenie przez organ odpowiedzialny za ochronę przyrody w całym województwie i nadzór nad obszarami chronionymi, tak daleko idących zmian, które w zdecydowanej większości będą negatywnie oddziaływały na poszczególne komponenty chronionego obszaru i nie zapewnią poprawy stanu ochrony… Takie postępowanie jest niezgodne z przepisami ustawy o ochronie przyrody i z przepisami Dyrektywy Siedliskowej, a nade wszystko podważa sens istnienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie”

„RDOŚ nie ma prawa osłabiać reżimu ochronnego zawartego w planie zadań ochronnych bez jasnych wskazań wynikających z konieczności ustawowych. Tymczasem w projekcie czyni się to wielokrotnie – zauważył też Klub Kniejołaza”