ENGLISH VERSION UNDER THE POLISH VERSION

Aktywiści podczas trwającego pół roku dochodzenia ujawnili szereg przypadków znęcania się nad zwierzętami oraz nieprawidłowości przy rozładunku krów i świń na terenie rzeźni w Witkowie (woj. zachodniopomorskie), która należy do spółdzielni Agrofirma Witkowo. Kopanie i bicie zwierząt we wrażliwe części ciała (m.in.w twarz, głowę), uderzanie ich młotkiem, plastikową pałką i tatuownicą kolcową, używanie w niedozwolony sposób poganiacza elektrycznego, wprowadzanie do rzeźni zwierząt rannych i z kontuzjami nóg, dopuszczanie do tratowania osłabionych, leżących świń przez inne zwierzęta – to przykłady zaobserwowanych zachowań pracowników, które są normą w rzeźni.

Inicjatywa na Rzecz Zwierząt BASTA! i Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva! przygotowały i złożyły zawiadomienie do prokuratury o znęcaniu się nad zwierzętami.

Powiedz stanowcze NIE przemocy wobec zwierząt i przejdź na weganizm. Weganizm jest to styl życia polegający na minimalizacji cierpienia zwierząt. Wiąże się to przede wszystkim ze zmianą diety na roślinną, rezygnacją z futer, odzieży skórzanej, kosmetyków zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego i testowanych na zwierzętach, bojkotowaniem cyrków ze zwierzętami czy ogrodów zoologicznych, jak również innych form wykorzystywania zwierząt. Bycie weganinem czy weganką wcale nie jest trudne – spróbuj: zostanwege.pl/

 

 

The activists, during a half-year long investigation, have revealed a series of cases of animal abuse and irregularities at unloading pigs and cows on the site of the Witkowo slaughterhouse (zachodniopomorskie province – Poland), which belongs to the Agrofirma Witkowo cooperative. Kicking and beating the sensitive parts of animals (among other things, face and head), beating them with a hammer, plastic truncheon or a studded tattoo machine, using the electric herder in an illicit manner, leading wounded animals and animals with leg contusions into the slaughterhouse, letting the animals trample the weak, lying pigs – are the cases of the employees’ practices we have observed. They are considered a norm in the slaughterhouse.

Initiative for Animals BASTA! and Foundation Viva! Poland have officially informed the prosecutor about the abuse of animals.

Say a firm NO to the violence towards animals and go vegan. The vegan lifestyle consists in minimizing the suffering of animals. This is primarily related to changing the diet to a plant based one, renouncing furs, leather clothes, cosmetics containing animal products and the ones tested on animals, boycotting circuses with animals or zoos, as well as all forms of animal abuse.

viva.org.pl/
basta.szczecin.pl/

fotoo-2

fotoo-10

fotoo-15

fotoo-21